www.kukerpillid.ee

Kotkapojad

Metsatöll – Markus / A. Alle

Kotka pojad pilve kojad
kõrgel kaljul jätsid maha.
Musta äiksepilve taha,
musta äiksepilve taha

Üle mere, üle lahe,
läbi tormi, tuule, rahe.
Tõttes välja äikseilma,
teritades kotkasilma

Kotka pojad pesad soojad,
need ei köida tormilinde.
Tuld ja terast ei too rindu,
tuld ja terast ei too rindu

Jäägu pesad, kaljupraod,
rasked saod, piksemaod.
Maha murdev tormilend -
see on kotkapoja vend.