www.kukerpillid.ee

Oma tee

Clinging to me – E. Burleson / V. Salumets

Meil kõigil oma tee elus, kus käia saab,
kõigil ülal taevalaotus ja jalge all on maa.

Ja kui hiljem selgeks saab, et käidi valel teel,
ei möödunut saa muuta – tean, et arme täis jääb see.

Teid me võime valida, üks halb ja teine hea.
On tee peal aega mõelda või tormata seal.

Ja kui hiljem ....

Miks küll tihti sõprusest jääb alles vaen?
Miks kuumalt puhkend armastust võib purustada raev?

Ja kui hiljem ...

Hea, kui truuduse suurust pole piiritlemas võlg!
On julgem elus käia, kui sind toetab sõbra õlg.

Ja kui hiljem ...