www.kukerpillid.ee

Rukkiväljateel

(Comin thro the Rye)
R. Burns (tõlge K. Vende)

Kui sul tuleb vastu keegi
Rukkivälja teel.
Ja kui suudleb sind see keegi
Kas siis kurb on meel?
Igal plikal oma peika,
Mul ei ole veel;
Kuid naeratab mul iga poiss
Sääl rukkivälja teel.

Kui sul tuleb vastu keegi,
Kes on linnas käind.
Ja kui teretab sind seegi,
On siis tuju läind?
Igal plikal oma peika,
Mul ei teata veel;
Kuid naeratab mul iga poiss
Sääl rukkivälja teel.

Sääl kamba sees on küll üks mees,
Ma teda kalliks pean.
Kuid kes ta on ja kus ta on,
Vaid mina üksi tean.
Igal plikal oma peika,
Mul ei teata veel;
Kuid naeratab mul iga poiss
Sääl rukkivälja teel.

Rukkivaljateel.mp3