Mart nüüd tuleb... Tagasi
Eesti tantsuviis/ R.Päts
 

1. Mart nüüd tuleb materdades,
    maanteed mööda paterdades,
       tuleb tam-tam-tammikusta,
       mäm-mäm-mäm, männikusta.
 
2. Mardil küüned kiira-kaara,
    varbad villis viira-vaara,
        tuleb tuppa tipa-tapa,
        kargab kambri kipa- kapa.
 
3. Mart las tantsib tiritammi,
    veereteleb virivammi,
         laseb laulu liira-lõõra
         puhub pilli piira-põõra!
 
4. Tiritammi, tiritammi,
    virivammi, virivammi,
         liira-lõõra, liira-lõõra,
         piira-põõra, piira-põõra!