Mehikene metsas Tagasi
E.Humperdinck
 

1. Üks mehikene elutseb männikus,
    ta jalgapidi sügavas samblikus.
    Kuub tal valge nagu sai,
    Kübar  tumepruun ja lai.
    kes see mees sääl metsas
    Küll olla võiks?
 
2. Me lapsukesed metsa siis lähevad
    ja mehikest nad samblikust otsivad.
    Kuub tal valge nagu sai,
    kübar tumepruun ja lai.
    Kes see mees seal metsas
    küll olla võiks?