www.kukerpillid.ee

Mul pole mõisa
Eesti rahvalaul


Ei mul pole mõisa, mul pole valda,
mul pole muud kui kõrtsmik kalla,
mul pole mõisa, mul pole valda,
mul pole muud kui kõrtsmik kalla.

Kui ükskord ära suren ma,
ei keegi võta leinata.
Kui ükskord ära suren ma,
ei keegi võta leinata.

Ei mul pole taganuttijaid
ega surnuaeda mattijaid.
Ei mul pole taganuttijaid
ega surnuaeda mattijaid.

Vaat malm mul jalga pannakse
mind mere aga põhja lastakse.
Vaat malm mul jalga pannakse
mind mere aga põhja lastakse.

Seal kõik mind kiisad kiidavad
ja suured haugid austavad.
Seal kõik mind kiisad kiidavad
ja suured haugid austavad.

Mind vimmad viivad Viiburi
ja tursad toovad tagasi.
Mind vimmad viivad Viiburi
ja tursad toovad tagasi.
Mul pole moisa.mp3