Täht su Setu maile Tagasi
Viis: V.Toomemets
Sõnad: H.RunnelÄra päeva palu,
kuud ära kummarda,
taeva tähte palu,
teda ümmarda;

täht su Setu maile
paistku ülevalt,
tähtsusetumaile
paistku heledalt;

ära saksu palu,
kroonut ära kummarda,
taeva täht peab talu,
teda ümmarda.

Täht su Setu maile
paistku ülevalt,
tähtsusetumaile
paisku heledalt.
Taht sa setu maile.mp3