Aissa Tagasi

Rahvalaul
Sõnad: Rahvalik + H.Käo


Esimene tants on aissa,
lase aga pitsid paista.
Teine tants on tango,
lase aga põlved longu.

Kolmas tants on kikapuu,
ära sina murra sääreluud.
Neljas tants on nagunii,
ei ole pääsu kellelgi.

Viies tants on vokstrott,
tantsib kaasa lõualott,
kuues tants kamaaruska
tule aga neid - pasaalusta.

Seitsmes tants on samba,
plikat ära nurka tōmba.
Tantsud kõik on kenad,
soontes suisa kevad.

Aissa.mp3